“Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu” – analiza stosunków polsko – rosyjskich

“Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu” – analiza stosunków polsko – rosyjskich

7 lipca 2022 Wyłączono przez Daniel

Polska i Rosja

Nagły wybuch wojny za naszą wschodnią granicą wprawił w szok wielu Polaków. Zastanawiamy się, jak to możliwe, że w XXI w., w tak niedalekim od nas kraju może toczyć się konflikt zbrojny. 

W swojej najnowszej książce “Polska i Rosja (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl). Sąsiedztwo wolności i despotyzmu” to najnowsza pozycja wybitnego historyka Andrzeja Nowaka, w której śledzi historię relacji Polski z Rosją. Rzuca przy tym światło na pewne mechanizmy, które pozostają aktualne w czasach dzisiejszych.

Kilka wieków konfliktów

Andrzej Nowak analizuje historię stosunków polsko-rosyjskich na przestrzeni wieków. Cofniemy się aż do czasów powstania państwa polskiego i Rusi Kijowskiej, kiedy wzajemne stosunki zaczynały się formować. Trafimy do XV w., kiedy zaczęto dostrzegać zagrożenie ze strony Moskwy. Prześledzimy rządy carycy Katarzyny II, pod którymi doszło do rozbiorów i ostatecznej utraty niepodległości naszego kraju. Następnie zobaczymy historię powstań XIX-wiecznych, wojnę i wielkiego zwycięstwa w 1920 r. oraz II wojny światowej. Wreszcie dojdziemy do czasów dzisiejszych, kiedy to dokonała się napaść Rosji na Ukrainę.

Różnice cywilizacyjne

Oprócz historii politycznej, prof. Nowak poświęca wiele miejsca różnicom w codziennym funkcjonowaniu dwóch narodów. Czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej i “złotej wolności” przeciwstawia carskiej opryczninie, którą charakteryzował terror. Rozkwit kultury czytelniczej nad Wisłą porównuje z brakiem edukacji i podstawowych umiejętności, takich jak pisanie i czytanie, w carskiej Rosji.

Nie tylko dla znawcy

Pozycja warta uwagi nie tylko dla historyków czy polityków, ale dla każdego, kogo ciekawią zawiłe stosunki międzynarodowe. Prof. Nowak bowiem na każdym etapie książki wyciąga wnioski, które są dla nas aktualne również dziś. Dodatkowej wartości pozycji przynosi oparcie jej na niedostępnych wcześniej źródłach, m.in. archiwach moskiewskich.

 

Andrzej Nowak – profesor historii, sowietolog, specjalizujący się w stosunkach polsko-rosyjskich. Wieloletni redaktor naczelny dwumiesięcznika „ARCANA”.