Polska i Rosja – czy odrobiliśmy lekcje z historii?

Polska i Rosja – czy odrobiliśmy lekcje z historii?

7 lipca 2022 Wyłączono przez Daniel

W swojej najnowszej książce Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w. profesor Andrzej Nowak przedstawia ciąg wydarzeń, który doprowadził do napiętych relacji między tymi krajami. Chcesz wiedzieć, jak daleko sięga historia konfliktu? Dlaczego mimo upływu lat sytuacja pozostaje niezmienna? Czy dane historyczne mogą pomóc w rozwiązaniu współczesnych problemów? 

Stosunki polsko-rosyjskie

Autor w tej niezwykle istotnej i potrzebnej publikacji przedstawia nam źródła rosyjskiej mentalności oraz ukazuje, jak kształtowała się ona na przestrzeni wieków. A także tłumaczy jak myślą współcześni Rosjanie i jakie są ich motywacje oraz co stanowi podstawę wychowania w rosyjskich szkołach. Profesor pokazuje również, że już w XV w. carowie rozpoczynali wojny przeciwko Rzeczpospolitej, zasłaniając się obroną praw mniejszości prawosławnej. Brzmi to łudząco podobnie do argumentacji, którą mogliśmy usłyszeć w 2022 roku z ust Władimira Putina.

Przepaść cywilizacyjna

**Polska i Rosja** zaczęły prowadzić otwarty konflikt, kiedy władze tej drugiej zdały sobie sprawę z postępu cywilizacyjnego, jakim nastąpił w naszym kraju. W Rzeczpospolitej wzrastała moc decyzyjna szlachty, która mogła decydować o losach kraju na sejmach i sejmikach, tymczasem car nie miał zamiaru z nikim dzielić się władzą. W Polsce rozprzestrzeniały się książki i pisma polityczne, a w Rosji większość społeczeństwa była analfabetami. Właśnie dlatego władze Rosji zaczęły widzieć w naszym kraju zagrożenie. Nie od dziś wiadomo, że o wiele łatwiej steruje się niewyedukowanym, nieznającym swoich praw narodem. 

Jak historia może nam pomóc?

Andrzej Nowak w swojej publikacji opiera się na również niedawno odkrytych dokumentach oraz własnych badaniach przeprowadzonych w rosyjskich archiwach. Jasno i klarownie przedstawia historię Rzeczpospolitej w perspektywie relacji z Rosją, przez co pokazuje jak uniknąć błędów przeszłości. Wszystkie zagadnienia są wyjaśnione tak przystępnie, że zrozumie je nawet osoba, która do tej pory nie była zainteresowana historią.